Pro majitele rodinného domu v Boskovicích jsme navrhli sjezd s odstavnou plochou. Záměrem je zlepšit stávající stav pro parkování.

8 000 Kč až 8 500 Kč

Orientační cena

4–7 dní

Orientační doba zpracování

DUR + DSP

Stupeň projektové dokumentace

Poznámka

Přiložený obrázek slouží pouze pro ukázku řešené plochy. Nejedná se o kompletní projekt se všemi detaily.

Další reference