Připojení sousedních nemovitostí

  1. Runa projekt
  2. Stránky

Sjezd na pozemek v Praze

Pro investora jsme naprojektovali úpravu jednoho stávajícího sjezdu ke garáži a zároveň jsme naprojektovali nový sjezd ke stávající odstavné ploše. Orientační…
Celý článek

Sjezd na pozemek u Vyškova

Vlastník pozemku potřeboval vytvořit projektovou dokumentaci sjezdu k již postavenému zastřešenému prostoru, kde chce parkovat. Orientační cena7 500 Kč Orientační doba zpracování3 dny…
Celý článek

Sjezd na pozemek Troubsko

Majitel nemovitosti nás požádal a projektovou dokumentaci sjezdu a odstavné plochy na jeho zahradě s ohledem na špatnou situaci s parkováním v dané lokalitě. Orientační…
Celý článek
Runa projekt - reference - 10

Sjezd k rodinnému domu

Úspěšně jsme navrhli nový sjezd ke vznikající novostavbě. Snadno prošel přes úřady a mohl se ihned realizovat. Orientační cena7 500 Kč – 8 500 Kč…
Celý článek
Runa projekt - reference - 9

Odstavná plocha

Navrhovali jsme odstavnou plochu pro 1 osobní automobil, aby mohl podélně parkovat (vzhledem k rozhledovým poměrům jsme zvolili tuto variantu). Odstavnou…
Celý článek
Runa projekt - reference - 6

Sjezd k rodinnému domu v Brně

Připravili jsme projektovou dokumentaci sjezdu k rodinnému domu a parkovací plochou pro 3 osobní automobily. Orientační cena7 500 Kč – 8 500 Kč Orientační doba zpracování4–7 dní…
Celý článek
Runa projekt - reference - 4

Sjezd k rodinnému domu v Blansku

Připravili jsme detailní projektovou dokumentaci sjezdu k budoucímu rodinnému domu včetně vnitřní plochy se zámkovou dlažbou. Orientační cena7 500 Kč – 8 500 Kč Orientační…
Celý článek