Sjezd k rodinnému domu s parkovací plochou u Olomouce

  1. Runa projekt
  2. Reference
  3. Sjezd k rodinnému domu s parkovací plochou u Olomouce

Pro zadavatele jsme připravili detailní projektovou dokumentaci sjezdu a parkovací plochy pro 3 osobní automobily. Podařilo se nám elegantně vyřešit nepříznivý terén v bodě napojení na stávající dopravní infrastrukturu, a to pomocí zakružovacích oblouků.

Runa projekt - reference - 2

Orientační cena

7 500 Kč až 8 500 Kč

Orientační doba zpracování

4–7 dní

Stupeň projektové dokumentace

DUR + DSP

Poznámka

Přiložený obrázek slouží pouze pro ukázku řešené plochy. Nejedná se o kompletní projekt se všemi detaily.

Další reference