Navrhovali jsme odstavnou plochu pro 1 osobní automobil, aby mohl podélně parkovat (vzhledem k rozhledovým poměrům jsme zvolili tuto variantu). Odstavnou plochu je navíc možné kdykoli použít pro parkování motorky, vozíku a jiných prostředků.

Runa projekt - reference - 9

7 500 Kč až 8 500 Kč

Orientační cena

4–7 dní

Orientační doba zpracování

DUR + DSP

Stupeň projektové dokumentace

Poznámka

Přiložený obrázek slouží pouze pro ukázku řešené plochy. Nejedná se o kompletní projekt se všemi detaily.

Další reference