Proč používáme smlouvu o dílo? - Runa projekt

Proč používáme smlouvu o dílo?

  1. Runa Projekt
  2. Ostatní
  3. Proč používáme smlouvu o dílo?

Smlouva o dílo je většinou standardním nástrojem pro vymezení základních parametrů každé zakázky, jako je třeba předpokládaná cena, výše zálohy, datum dodání, řešení případných sporů a podobně. Každý ji využívá jinak, někdo pouze pro větší projekty nad 50 000 Kč, jiní zase třeba pro projekty nad 80 000 Kč. Osobně jsem toho názoru, že smlouva o dílo by měla být pro každý projekt. Proč? Dává jistotu oběma stranám a jasně specifikuje finální podobu odevzdaného projektu.

Smlouva výhodná pro obě strany

Nemusíte mít strach, my používáme smlouvu výhodnou pro obě strany. Naše smlouva o dílo je vyvážená a nepoškozuje ani jednu ze zúčastněných stran. Ke smlouvě o dílo přistupujeme tak, aby byly obě strany chráněny v základních aspektech zakázky. Věříme, že potom mají hned ze startu obě strany dobrý pocit ze spolupráce.

Proč někteří nechtějí pracovat na smlouvu o dílo?

Důvodů může být mnoho. Pokud ale jedna ze stran odmítá uzavřít smlouvu o dílo, značí to, že byste měli být na pozoru. Osobně jsem v začátcích svého podnikání vypracoval projekt pro známého, který mi bohužel nebyl schopen zaplatit ani za několik měsíců. Jindy za mnou přišel klient, že jiný projektant se výrazně opozdil s dokončením projektu, což narušovalo harmonogram developerského plánu.

Obě poškozené strany by s celou situací mohly něco dělat, pokud by měli smlouvu o dílo. Bez smlouvy je složité se dovolat spravedlnosti, a ještě k tomu vymáhat, na co by měly právo. Smlouva o dílo chrání obě strany, to mi přijde jako férový přístup. Podepsaná smlouva o dílo a zaplacená záloha je důkazem o tom, že obě strany myslí spolupráci vážně.

Ostatní
, , ,

Rubriky

Jaké podklady zrychlí práci dopravního inženýra?

Další podobné články