Pro obec jsme vytvořili detailní projektovou dokumentaci, která přehledně vymezuje parkovací stání u plochy před bytovým domem.

Runa projekt - reference - 13

3 500 Kč

Orientační cena

1 den

Orientační doba zpracování

Poznámka

Přiložený obrázek slouží pouze pro ukázku řešené plochy. Nejedná se o kompletní projekt se všemi detaily.

Další reference