Majitel pozemku nás požádal o vytvoření projektu neveřejné účelové komunikace. Tato komunikace bude sloužit k zajištění dopravní infrastruktury pro budoucí rodinné domy. Komunikace je dlouhá přibližně 200 metrů a její součástí je i obratiště.

Runa projekt - reference - 5

35 000 Kč až 45 000 Kč

Orientační cena

2 týdny

Orientační doba zpracování

DUR + DSP

Stupeň projektové dokumentace

Poznámka

Přiložený obrázek slouží pouze pro ukázku řešené plochy. Nejedná se o kompletní projekt se všemi detaily.

Další reference