Studie komunikace a parkovacích zálivů

  1. Runa projekt
  2. Reference
  3. Studie komunikace a parkovacích zálivů

Pro zadavatele jsme vytvořili detailní studii návrhu úpravy stávající štěrkové komunikace, včetně nového přechodu pro chodce, který v úseku zvyšuje bezpečnost. Součástí projektu byly také parkovací zálivy. Veškeré úpravy byly doplněny dopravním značením.

Runa projekt - reference - 8

20.000,-Kč až 30.000,-Kč

Orientační cena

2 týdny

Orientační doba zpracování

Studie

Stupeň projektové dokumentace

Poznámka

Přiložený obrázek slouží pouze pro ukázku řešené plochy. Nejedná se o kompletní projekt se všemi detaily.

Další reference