Sjezd k rodinnému domu s parkovací plochou

  1. Runa projekt
  2. Reference
  3. Sjezd k rodinnému domu s parkovací plochou

Pro zadavatele jsme připravili detailní projektovou dokumentaci sjezdu a parkovací plochy pro 3 osobní automobily. Podařilo se nám elegantně vyřešit nepříznivý terén v bodě napojení na stávající dopravní infrastrukturu, a to pomocí zakružovacích oblouků.

Runa projekt - reference - 2

7 500 Kč až 8 500 Kč

Orientační cena

4–7 dní

Orientační doba zpracování

DUR + DSP

Stupeň projektové dokumentace

Poznámka

Přiložený obrázek slouží pouze pro ukázku řešené plochy. Nejedná se o kompletní projekt se všemi detaily.

Další reference